• Έμπειροι Καθηγητές

  Έμπειροι Καθηγητές

  Με πολυετή εμπειρία και επαγγελματικής φροντιστηριακή νοοτροπία παρέχουν όλα τα απαραίτητα εφόδια που εξασφαλίζουν το επιθυμητό αποτέλεσμα για κάθε μαθητή! Στο επίκεντρο της λειτουργίας τους βρίσκεται πάντα ο μαθητ΄γης, οι ανάγκες, οι αγωνίες και φυσικά... η επίτευξη των στόχων του!

 • Πιστοποιημένη ποιότητα διδασκαλίας

  Πιστοποιημένη ποιότητα διδασκαλίας

  Τα φροντιστήρια μας είναι μέλη της Ομοσπονδίας Εκπαιδευτικών Φροντιστών Ελλάδας (ΟΕΦΕ) και εφαρμόζουν το σύστημα ποιότητας ΕΛΟΤ 1433 για τις εκπαιδευτικές υπηρεσίες που παρέχουν.

 • Συστηματική Ενημέρωση

  Συστηματική Ενημέρωση

  Με συνεχή και ποικιλόμορφη πληροφόρηση: τρεις οργανωμένες προσωπικές ενημερώσεις γονέων, άμεση τηλεφωνικής ενημέρωση για απουσίες και επαναληπτικά διαγωνίσματα, μηνιαία ταχυδρομική αποστολή γραπτής αναφοράς προόδου και online ενημέρωση.

 1. 1
 2. 2
 3. 3