• Έμπειροι Καθηγητές

  Έμπειροι Καθηγητές

  Με πολυετή εμπειρία και επαγγελματικής φροντιστηριακή νοοτροπία παρέχουν όλα τα απαραίτητα εφόδια που εξασφαλίζουν το επιθυμητό αποτέλεσμα για κάθε μαθητή! Στο επίκεντρο της λειτουργίας τους βρίσκεται πάντα ο μαθητ΄γης, οι ανάγκες, οι αγωνίες και φυσικά... η επίτευξη των στόχων του!

 • Συνεχή Επαναληπτικά Διαγωνίσματα

  Συνεχή Επαναληπτικά Διαγωνίσματα

  Επειδή η επιτυχία είναι θέμα σωστής προετοιμασίας... όλη τη διάρκεια της χρονιά πραγματοποιούνται 3ωρα προγραμματισμένα επαναληπτικά διαγωνίσματα, με επιτήρηση και συνθήκες Πανελληνίων Εξετάσεων.

 • Επαγγελματικός & Επιστημονικός Προσανατολισμός

  Επαγγελματικός & Επιστημονικός Προσανατολισμός

  Με εκδηλώσεις επαγγελματικού προσανατολισμού, εκαπιδευτικές εκδρομές, online τεστ ατομικών και επαγγελματικών κλίσων, αλλά και ατομικό ραντεβού για τη σωστή συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου με κάθε απόφοιτο μας.

 • Αποκλειστικά Κλειστά - Ολιγομελή τμήματα

  Αποκλειστικά Κλειστά - Ολιγομελή τμήματα

  Με μικρό αριθμό μαθητών που συνδυάζουν την ομαδική δουλειά με την ατομική φροντίδα πετυχαίνοντας πάντα τα καλύτερα αποτελέσματα για όλους!

 • Πλήρης Αξιοποίηση του Internet

  Πλήρης Αξιοποίηση του Internet

  Με μια ηλεκτρονική βιβλιοθήκη και ένα online σύστημα ανταλλαγής σημειώσεων και σκήσεων, οι μαθητές βρίσκονται σε συνεχή επικοινωνία με τους καθηγητές και έχουν όση βοήθεια χρειάζονται, όπου και αν βρίσκονται!

 • Τραπέζι Εργασίας

  Τραπέζι Εργασίας

  Μία πρωτοποριακή μέθοδος διδασκαλίας όπου μαθητές και καθηγητές δουλεύουν δίπλα-δίπλα. Το μάθημα γίνεται πιο άμεσο, πιο αποδοτικό και οι μαθητές αναπτύσσουν όλες τις δυνατότητες και ικανότητες τους! Μία πρωτοποριακή μέθοδος διδασκαλίας όπου μαθητές και καθηγητές δουλεύουν δίπλα-δίπλα. Το μάθημα γίνεται πιο άμεσο, πιο αποδοτικό και οι μαθητές αναπτύσσουν όλες τις δυνατότητες και ικανότητες τους!

 • Συστηματική Ενημέρωση

  Συστηματική Ενημέρωση

  Με συνεχή και ποικιλόμορφη πληροφόρηση: τρεις οργανωμένες προσωπικές ενημερώσεις γονέων, άμεση τηλεφωνικής ενημέρωση για απουσίες και επαναληπτικά διαγωνίσματα, μηνιαία ταχυδρομική αποστολή γραπτής αναφοράς προόδου και online ενημέρωση.

 • Πιστοποιημένη ποιότητα διδασκαλίας

  Πιστοποιημένη ποιότητα διδασκαλίας

  Τα φροντιστήρια μας είναι μέλη της Ομοσπονδίας Εκπαιδευτικών Φροντιστών Ελλάδας (ΟΕΦΕ) και εφαρμόζουν το σύστημα ποιότητας ΕΛΟΤ 1433 για τις εκπαιδευτικές υπηρεσίες που παρέχουν.

 • Σύγχρονα εποπτικά μέσα

  Σύγχρονα εποπτικά μέσα

  Με ασύρματα δίκτυα Wi-Fi σε όλους τους χώρους και χρήση διαδραστικών πινάκων με touch screen οθόνες (smartboards) οι καθηγητές έχουν όλα τα μέσα για να κάνουν το μάθημα τους ακόμα πιο αποδοτικό και ενδιαφέρον!

 • Πλήρης Σειρά Συγγραμμάτων

  Πλήρης Σειρά Συγγραμμάτων

  Βιβλία και βοηθήματα, όλων των τγάξεων και μαθημάτων, που είναι προσαρμοσμένα στις απαιτήσεις του εκπαιδευτικού συστήματος. Γραμμένα από μάχιμους εκπαιδευτικούς βοηθούν στην καλύτερη αφομοίωση της ύλης, διευρύνουν την αντίληψη και την κριτική σκέψη των μαθητών.

 1. 1
 2. 2
 3. 3