ΗΜΕΡΑ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ (20/06/2012) Α' ΜΕΡΟΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ - ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ 2011 ΣΕ ΣΧΟΛΕΣ