Ανατολικό Φροντιστήριο δεν σημαίνει μόνο ατελείωτες ώρες μαθημάτων και διαγωνισμάτων! Παράλληλα με το εκπαιδευτικό έργο μέσα στην τάξη, το Ανατολικό Φροντιστήριο διοργανώνει κάθε χρόνο σειρά εκπαιδευτικών, ενημερωτικών αλλά και ψυχαγωγικών δράσεων για τους μαθητές, τους καθηγητές αλλά και τους γονείς, σε μια προσπάθεια να υποστηρίξει συνολικά την προσπάθεια της οικογένειας για την επίτευξη των στόχων που έχει θέσει.

Ενημερωτικές εκδηλώσεις για θέματα επαγγελματικού προσανατολισμού και επιλογής Πανεπιστημιακών σπουδών, σεμινάρια συμβουλευτικής υποστήριξης γονέων σε θέματα ψυχολογίας παιδιών, νέων μέσων και τεχνολογιών, σεμινάρια επιμόρφωσης εκπαιδευτικών σε νέες εκπαιδευτικές και παιδαγωγικές μεθόδους αλλά και εκδρομές που συνδυάζουν τον εκπαιδευτικό και τον ψυχαγωγικό χαρακτήρα και γιορτές - απονομές βραβείων, είναι μερικές από τις δράσεις μας που διευρύνουν και ολοκληρώνουν το εκπαιδευτικό μας έργο!

Φωτογραφίες

Βίντεο

ΗΜΕΡΑ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ (20/06/2012) Α' ΜΕΡΟΣ