Πρόγραμμα Εβδομάδας Προσανατολισμού Σπουδών & Επαγγέλματος

 

Δευτέρα 14/5 - Παρουσίαση Εξεταστικού Συστήματος και Προγράμματος Σπουδών

18.00 – 20:00 Θετική, Υγείας και Πολυτεχνεία (Ανατολικό KEK, Κύμης 14, Καλαμαριά)

20.30 – 22.00 Οικ. Πληροφορικής (Ανατολικό KEK, Κύμης 14, Καλαμαριά)

 

Τρίτη 15/5 - Παρουσίαση Εξεταστικού Συστήματος και Προγράμματος Σπουδών

18.00 – 20.00 Θεωρητική (Ανατολικό KEK, Κύμης 14, Καλαμαριά)

 

Τετάρτη 16/5 - Επαγγελματικός Προσανατολισμός και Επιλογή Σπουδών

18.30 – 21.30  Εκδήλωση σε συνεργασία με τους συμβούλους σταδιοδρομίας και επαγγελματικού προσανατολισμού της Orientum, Κεντρικός ομιλητής: Σπύρος Μιχαλούλης, Σύμβουλος Σταδιοδρομίας, M.Sc. (Mediterranean Hotel, Λιμάνι Θεσσαλονίκης)

 

Παρασκευή 18/5 - Ανοιχτή συζήτηση με έμπειρους Επαγγελματίες όλων των κλάδων

18.30 Ανοιχτή συζήτηση με πάνελ έμπειρων επαγγελματιών από τις σχολές Θετικής κατεύθυνσης και της κατεύθυνσης Οικονομίας και Πληροφορικής (Ανατολικό KEK, Κύμης 14, Καλαμαριά)

 

Σάββατο 19/5 - Ανοιχτή συζήτηση με έμπειρους Επαγγελματίες όλων των κλάδων

11.30 Ανοιχτή συζήτηση με πάνελ έμπειρων επαγγελματιών από τις σχολές Θεωρητικής κατεύθυνσης (Ανατολικό KEK, Κύμης 14, Καλαμαριά)

 

 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΚΕΚ) - Κύμης 14 Καλαμαριά

 

MEDITERRANEAN HOTEL THESSALONIKI