ΝΕΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 2019-2020

Όπως ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων, το νέο σύστημα εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση θα οριστικοποιηθεί εντός του 2018 και θα ισχύσει από το σχολικό έτος 2019-2020, για τους μαθητές δηλαδή που θα φοιτήσουν φέτος στη Β' Λυκείου. Παράλληλα, ανακοινώθηκαν οι βασικές αλλαγές του συστήματος και της φοίτησης στο Λύκειο.

Στα Φροντιστήρια Ανατολικό, έχοντας συνεχή και έγκαιρη ενημέρωση σχετικά με τις αλλαγές που σχεδιάζονταν στο σύστημα εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και με βάση τις ανακοινώσεις του Υπουργείου, έχουμε σχεδιάσει και προσαρμόσει κατάλληλα τα προγράμματα σπουδών της Α' και της Β' Λυκείου για τους μαθητές που θα φοιτήσουν φέτος στις τάξεις αυτές.

Τα προγράμματα σπουδών στα Φροντιστήρια Ανατολικό, εξασφαλίζουν στους μαθητές ισχυρές βάσεις και ολοκληρωμένη κάλυψη αναγκών για το νέο εξεταστικό σύστημα, με βάση την πολυετή εμπειρία και την παράδοση επιτυχίας των φροντιστηρίων μας.

Σας περιμένουμε σε ένα από τα εκπαιδευτήρια των Φροντιστηρίων Ανατολικό για μια προσωποποιημένη ενημέρωση και παρουσίαση των νέων προγραμμάτων σπουδών!

Πληροφορίες και ραντεβού στα τηλέφωνα 2310 446816 (Καλαμαριά), 2310 403660 (Ντεπώ) και 2310 265556 (Κέντρο).