Προγράμματα σπουδών για κάθε τάξη του Λυκείου, προσαρμοσμένα στις απαιτήσεις του συστήματος για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Προγράμματα που στοχεύουν στην δημιουργία της κατάλληλης υποδομής ώστε οι μαθητές μας να αντιμετωπίσουν θέματα κάθε επιπέδου και να εκπληρώσουν τους στόχους τους, όσο ψηλά κι αν στοχεύουν!